Hızlı Arama


Üst menüde sağda görünen büyüteç işaretine ( ) tıklanarak arama kutuları açılır. Kelime kutucuğuna aranması istenen kelime/ler girilir.

Arama Alanı


- Tümü: Varsayılan değerdir ve seçili veri tabanlarının eser, yazar, yayımcı, yayın yeri vb. gibi tüm bilgi alanlarında arama yapılır.
- Başlık: Seçili veri tabanlarının eser adı, makale adı, tez adı alanlarında arama yapılır.
- Yazar: Seçili veri tabanlarının yazar, hazırlayan vb. alanlarında arama yapılır.
- Yayınlayan: Seçili veri tabanlarının yayınlayan, enstitü vb. alanlarında arama yapılır.
- Yayın yeri: Seçili veri tabanlarının yayın yeri veya hazırlanan yer alanında arama yapılır.

Veri Tabanı


Arama yapılacak veritabanını belirtir. Tümü ya da biri seçilebilir. Tümü seçildiğinde arama sonuçları aratılan ifadenin veri tabanlarında kaçar kez geçtiği şeklinde üst tarafta ayrı ayrı gösterilir. İstenirse her birine tıklanarak o veri tabanındaki sonuçlara ulaşılır.

- Tüm Veri Tabanları (varsayılan değer)
- İSAM Kütüphanesi
- İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı
- İlahiyat Fakülteleri Tezler Veri Tabanı
- Makaleler Veri Tabanı
- Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
- Türk Tarihi, Ed.Kül.San.Tarihi Makaleleri
- Türkiye Kütüphaneleri Kataloğu

Sonuç Sayısı


Arama sonuçlarının her sayfada kaç adet görüneceğini belirtir.

- 10 (varsayılan değer)
- 25
- 50

Ayrıntılı Arama


Sadece İsam Kütüphanesi Veri Tabanında olmak üzere daha detaylı arama yapmak mümkündür. Üç tür ayrıntılı arama imkanı sağlanmıştır.

Basit Arama: En sade arama türüdür. Eser Adı (Bütünleyici Adı), Yazar/Emeği Geçen Adı, Yayın Yeri/Yayınlayan, Son Eklenenler olmak üzere dört kritere göre arama sonuçları yönlendirilebilir.

Ayrıntılı Arama: Basit aramanın detaylandırılmış türüdür. İçerik, Dil, Eser Adı (Bütünleyici adı dahil), Yazar (Emeği Geçen Adı dahil), Yayın Yeri/Yayınlayan, Konu Başlığı, Diziler, Yayın Tarihi, Sınıflama Numarası, Demirbaş Numarası, ISBN-ISSN Numarası, Son Eklenenler olmak üzere on üç kritere göre arama sonuçları yönlendirilebilir.

Özel Arama: Tür, İçerik, Dil, Eser Adı (Bütünleyici adlar hariç), Yazar (Emeği geçenler hariç), Yayın Yeri/Yayınlayan, Konu Başlığı, Diziler, Yayın Tarihi, Sınıflama Numarası, Demirbaş Numarası, ISBN-ISSN Numarası olmak üzere on iki kritere göre arama sonuçları yönlendirilebilir. Basit ve ayrıntılı aramaya büyük oranda benzemekle birlikte farkı vardır. Özel Arama, “Eser Adı” ya da “Yazar Adı” alanında sınırlı aramalar yapmak isteyen okuyucularımız için tasarlanmıştır.

Arama AlanıBasit/AyrıntılıÖzel
Yazar Adı Herhangi bir kitaba sadece yazar olarak değil, editör, çeviren, derleyen vb. farklı şekillerde katkıda bulunmuş aynı adlı kişiler de taranmış olur. Sadece o şahsın yazar olarak adının geçtiği eserler listelenir. Editör, çeviren, derleyen vb. görev almış aynı kişiler göz ardı edilir.
Eser Adı Eser adları dışında künye ve açıklama gibi diğer bilgileri de kapsayabilir. Sadece eser adlarını kapsar. Künye ve açıklama gibi diğer bilgiler varsa bile kapsam dışında kalır.


Arama ifadesinde dikkat edilecekler1. Aramada izafet, harf-i tarif, i‘rab, atıf gibi ekleri kullanmayın.

İrşadü’s-sari li-şerhi Sahihi’l-Buhari için irşad şerh sahih

Fihrist-i nüshaha-yı hatti-yi Farisi-yi Kitabhane-yi Danişgah-ı İstanbul için fihrist nüsha hatt

el-Melikü’l-Mansur Abdullah b. Muhammed b. Mesleme et-Tücibi el-Endelüsi için mansur abdullah tücibi

şeklinde yazmak yeterli olacaktır.

2. ... işareti: İki değer aralığında aramayı sağlar.

1970...1973 veya Kitab...Mecelle gibi ifadeler ilgili yıllar veya harfler arasındaki kayıtları getirir.

3. > işareti: Önündeki ibareden sonraki kayıtlar demektir.

>Tac Tevarih veya >1960 yazılırsa alfabetik sırada Tacü’t-Tevarih’ten sonraki kitapları veya 1960 yılından sonrakileri bulacaktır.

4. < işareti: Peşindeki ibareden önceki kayıtları bulur.

<Tacü Tevarih veya <1960 yazılırsa alfabetik sırada Tacü’t-Tevarih’ten önceki kitapları veya 1960 yılından öncekileri bulacaktır.