1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBURHÂNEDDİN el-BUHÂRÎ
Şahıs AdıBurhanüddin (Burhanü'ş-şeria) Mahmud b. Ahmed b. Abdilaziz el-Buhari el-Merginani [616 h./1219 m.]
Tanıtım CümlesiHanefî müctehid ve âlimi.
KaynaklarZİRİKLİ.VIII.36; KARAMAN.TARİH.135; KARAMAN.İCT.196; MLF.XII.146; KAVAKÇI.108; GAL.I.464; LEKNEVİ.205; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: