1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÛRÎNÎ
Şahıs AdıEbü'z-Ziya Bedreddin Hasan b. Muhammed b. Muhammed el-Burini es-Saffuri ed-Dımaşki [1024 13 C.evvel h./1615 10 Haziran m.]
Tanıtım CümlesiDımaşklı tarihçi, fakih ve şair.
KaynaklarİA.II.806; EI.I.1333; M.FİLİSTİNİYYE.II.238-239; ZİRİKLİ.II.235-236; MLF.III.289; Kam.İsl.I.389; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: