1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBURÛC SÛRESİ
Tanıtım CümlesiKur'ân-ı Kerîm'in seksen beşinci sûresi.
KaynaklarUİA.IV.I.455-456; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: