1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÛŞENCÎ, Ebü’l-Hasan
Şahıs AdıEbü'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Sehl el-Buşenci [348 h./959 m.]
Tanıtım CümlesiFütüvvet hareketinin ilk temsilcilerinden Horasanlı sûfî.
KaynaklarT. EVLİYA.521; HİLYE.X.379; SÜLEMİ.458; KUŞEYRİ.169; ŞA'RANİ.I.120; NEFAHAT.264; SÜBKİ.II.244; KEVAKİB.II.12; MÜNTAZAM.VI.291; en-NÜCUMÜ' z-ZAHİRE.III.320; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: