1 : 1 - 1 

:
Madde Adıel-CÜMELÜ’l-KÜBRÂ
Şahıs AdıEbü'l-Kasım Abdurrahman b. İshak ez-Zeccaci en-Nihavendi [337 h./949 ? m.]
Tanıtım CümlesiEbü'l-Kāsım ez-Zeccâcî'nin (ö. 337/949) Arap gramerine dair eseri.
KaynaklarİNBAH.II.160-161; ZİRİKLİ.IV.69; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: