1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÜNEYD el-MÜRRÎ
Şahıs AdıCüneyd b. Abdirrahman b. Amr ez-Zübyani el-Mürri ed-Dımaşki [116 h./734 m.]
Tanıtım CümlesiEmevîler devri vali ve kumandanlarından.
KaynaklarİA.III.240-241; EI.II.600-601; ZİRİKLİ.II.137; ML.III.107; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: