1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÜNEYDİYYE
Tanıtım CümlesiCüneyd-i Bağdâdî'ye (ö. 297/909) nisbet edilen ve sahvı esas alan bir tarikat.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: