1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÜNÛNÎ AHMED DEDE
Şahıs AdıCünuni Ahmed Dede [1030 h./1621 m.]
Tanıtım CümlesiBursa Mevlevîhânesi'nin kurucusu mutasavvıf - şair.
KaynaklarML.III.108; B.LAROUSSE.IV.2522; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: