1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÜRCÂNÎ, Ebü’l-Hasan
Şahıs AdıEbü'l-Hasan el-Kadi Ali b. Abdilaziz b. Hasan el-Cürcani [392 h./1001- 1002 m.]
Tanıtım CümlesiEdip, şair, Şâfiî fakihi ve kàdılkudât.
KaynaklarSÜBKİ.III.459-462; YAKUT.XIV.14; VEFEYAT.III.278-281; ŞEZERAT.III.56; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVII.19; FERRUH.II.585-588; GAL.S.I.199; ZİRİKLİ.V. 114; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: