1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn
Şahıs AdıEbü'l-Meali İmamü'l-Haremeyn Rükneddin Abdülmelik b. Abdillah b. Yusuf el-Cüveyni et-Tai en-Nisaburi [478 25 R.ahir h./1085 20 Ağustos m.]
Tanıtım CümlesiEş'arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
KaynaklarİA.III.249; EI.II.605-606; SÜBKİ.V.165-222; MİLEL.I.98; GAL.S.671; ZİRİKLİ.IV.306; Kam.İsl.I.664-665; MLF.VI.174; HÜSEYNİ.61; KARAMAN. TARİH.123.139.İCT.27.145; MYR.52; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: