1 : 1 - 1 

:
Madde AdıNAHİYE
Tanıtım CümlesiOsmanlılar'da coğrafî ve idarî bakımdan muayyen bir bölgeyi veya birimi ifade eden tabir.
KaynaklarİA.IX.37-39; PAKALIN.II.642; ML.IX.201; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: