1 : 1 - 1 

:
Madde Adıeş-ŞÂFİYE
Şahıs AdıEbu Amr İbnü'l-Hacib Cemaleddin Osman b. Ömer b. Ebi Bekr el-Kürdi el-Mısri el-Maliki [646 h./1249 m.]
Tanıtım Cümlesiİbnü'l-Hâcib'in (ö. 646/1249) Arap sarfına dair muhtasar eseri.
KaynaklarKZ.II.1020-1022; KZZ.II.38; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: