İlâhiyat Fakülteleri (1953-2023) Tezler Kataloğu Veri Tabanı
Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015) ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 31.323 yüksek lisans ve doktora tezinin 23.775'i tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği (1953-2023)

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.

Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL

Üniversite Adı Süren Biten Toplam
Adıyaman Üniversitesi 3 16 19
Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 1 6
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 11 39 50
Ahmet Yesevî Üniversitesi 1 1 2
Akdeniz Üniversitesi 79 77 156
Aksaray Üniversitesi 16 66 82
Amasya Üniversitesi 28 15 43
Ankara Üniversitesi 689 2.524 3.213
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 37 5 42
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 13 11 24
Atatürk Üniversitesi 400 1.147 1.547
Artvin Çoruh Üniversitesi 1 - 1
Balıkesir Üniversitesi 9 8 17
Bartın Üniversitesi 13 16 29
Batman Üniversitesi 13215
Bayburt Üniversitesi 34 57 91
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5 - 5
Bingöl Üniversitesi 60 219 279
Bitlis Eren Üniversitesi 4 1 5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 40 42 82
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 8 11
Bursa Uludağ Üniversitesi 384 1.462 1.846
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 94 243 337
Çankırı Karatekin Üniversitesi 54651
Çukurova Üniversitesi 94 342 436
Dicle Üniversitesi 160 455 615
Dokuz Eylül Üniversitesi 282 866 1.148
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 15 - 15
Düzce Üniversitesi 3912
Ege Üniversitesi 2-2
Erciyes Üniversitesi 341 1.188 1.529
Erzincan Üniversitesi (Binali Yıldırım) 14 70 84
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 54 170 224
Fatih Üniversitesi 0 26 26
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 46 105 151
Fırat Üniversitesi 61 547 608
Gaziantep Üniversitesi 54 98 152
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 - 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 37 69 106
Giresun Üniversitesi 1 - 1
Gümüşhane Üniversitesi 11 53 64
Hakkari Üniversitesi 11 6 17
Harran Üniversitesi 111 474 585
Hitit (Gazi) Üniversitesi 85 209 294
Iğdır Üniversitesi 79 130 209
İbn Haldun Üniversitesi 18 29 47
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 10 4 14
İnönü Üniversitesi 100 274 374
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 97 99 196
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 103 123 226
İstanbul Üniversitesi 827 898 1.725
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 52 107 159
Kafkas Üniversitesi 6 30 36
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 146 324 470
Karabük Üniversitesi 31 116 147
Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 34 42
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 19 30 49
Kastamonu Üniversitesi 39 129 168
Kayseri Üniversitesi 5 - 5
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 1 1 2
Kırklareli Üniversitesi 6 11 17
Kırıkkale Üniversitesi 10 6 16
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 13 20 33
Kocaeli Üniversitesi 18 14 32
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3 3 6
Mardin Artuklu Üniversitesi 39 78 117
Marmara Üniversitesi 655 4.002 4.657
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2-2
Muş Alparslan Üniversitesi 111324
Necmettin Erbakan Üniversitesi 353 1.012 1.365
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 5 7 12
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 204 752 956
Ordu Üniversitesi 25 26 51
Pamukkale Üniversitesi 6 26 32
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi 173 46 219
Sakarya Üniversitesi 212 776 988
Selçuk Üniversitesi 27 1.348 1.375
Siirt Üniversitesi 22 38 60
Sinop Üniversitesi 11 3 14
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 314 624 938
Süleyman Demirel Üniversitesi 154 715 869
Şırnak Üniversitesi 55 68 123
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 15 2 17
Trabzon Üniversitesi 15 18 33
Trakya Üniversitesi 29 32 61
Uşak Üniversitesi 24 65 89
Üsküdar Üniversitesi 2 8 10
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 92 661 753
Yalova Üniversitesi 69 178 247
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 61 136 197
Yıldız Teknik Üniversitesi 2 1 3
Yozgat Bozok Üniversitesi 36 60 96
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 14 5 19
Toplam 7.548 23.775 31.323

İlâhiyat Fakülteleri (1953-2023) Tezler Kataloğu Veri Tabanında Arama Yapın