KİMLİK
Referans Kodu : TR.İKA.TK (İSAM Kütüphanesi Arşivi, Timur Kocaoğlu Evrakı)
Başlık : Timur Kocaoğlu Evrakı
Tarih : 1918-2006
Tanımlama Düzeyi : Fon
Miktar Taşıyıcı : 11 Klasör, 164 gömlekten oluşmaktadır.
Taşıyıcı ortam: kağıt, cd, mikrofiş-mikrofilm.
CONTEXT
Üretici : Timur Kocaoğlu, Prof. Dr.
Biyografi : 1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Columbia University’de 1979 yılında “Nationality Identity in Kazakh Soviet Lyric Poetry of the 1960s and 1970s” tezi ile masterını, 1982 yılında “National Identity in Soviet Central Asian Prose Fiction of the Post-Stalin Period: 1953-1982” başlıklı tezi ile de doktorasını tamamladı. 1988 yılında doçent oldu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve (1985-1988), Koç Üniversitesi Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.
Arşiv Tarihi : Evrak İSAM’a, 5 koli halinde 09.06.2022 tarihinde gelmiştir.
Sağlama Transfer : Evrak, Timur Kocaoğlu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nden İSAM’a bağış olarak gönderilmiştir. Evrak dışında bazı kitaplar da bağış olarak gelmiştir.
İÇERİK ve YAPI
Kapsam İçerik : Fon içerisinde Timur Kocaoğlu’na ait çok sayıda akademik çalışma, şahsi yazışma ve evrak; Kurtuluş Savaşı Şehidi Doktor Yüzbaşı Şerafettin Bey’in el yazısıyla yazılmış şiirler, hikayeler ve piyeslerin yer aldığı defterler; Şerafettin Bey’in eşi Hasine Hanım’a, kardeşi Şair Ahmet Kutsi Tecer’e ve babasına mektuplar ile Osmanlı kartpostalları; Timur Kocaoğlu’nun babası Osman Kocaoğlu ile Kazak siyasi önderi Mustafa Çokay ve Ahmet Zeki Velidi Togan arasında yapılmış olan yazışmaların fotokopileri; Türkistan, Kırım ve Kazan’da çıkan Alem-i Nisvan (Şefika Gaspıralı), Azad Buhara, Burhan-ı Terakki, Tuccar, Terakki, Hurşid, Ayine, Türkistan, Seda-yi Fergana, Şöhret, İttifak isimli gazete ve dergilerin mikrofilmleri ile çeşitli Türk lehçelerindeki kitaplar ve dergilerin mikrofişleri; 14. yüzyıl Kuman Türkçesi eseri Codex Cumanicus üzerine yazılmış Fransızca, Almanca ve İngilizce makalelerin fotokopileri ile Türkçe çevirileri; 1992’de Türk Dünyası Araştırma Vakfı tarafından yayımlanmış Timur Kocaoğlu imzalı “Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu” adlı 5 ciltlik eserin genişletilmiş yeni çalışma taslağı bulunmaktadır.
Değerlendirme İmha Saklama Süresi : Akademik değeri olmayan bazı malzemeler tasnif dışı bırakılmıştır.
Kapalı Açık Fon : Açık fon olarak kabul edilebilir. Yeni dokümanların intikali söz konusu olabilir.
Düzenleme Sistemi : Evrak 4 seri ve 14 dosya halinde tasnif edilmiştir. Seriler; Akademik Çalışmalar, Şahsi Evrak, Türk Dünyası, Yazışmalar başlıklarından oluşmaktadır. Dosyalar ise; Tezleri, Makaleleri, Kitapları, Codex Cumanicus, Hikayeleri, Muhtelif, Özbekçe, Ailesi, Kazan Tatarları, Kırgızistan, Özbekistan, Türkistan vb. şekilde isimlendirilmiştir.
ERİŞİM ve YARARLANMA KOŞULLARI
Erişim : Açık arşivdir. İKA’da bizzat müracaat ile incelenebilmektedir. 50 adet kişisel yazışma, bağışçının izin vereceği ileri bir tarihte araştırmaya açılabilecektir.
Çoğaltma : Telif hakkı bulunmaktadır. Kurum (İSAM) izni alındıktan sonra İstenilen belgenin dijital kopyası verilebilmektedir.
Dil ve Yazı Türü : Türkçe ve İngilizce ağırlıkta olmak üzere Osmanlıca, Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, Özbekçe, Şifreli Slav Dili, Bulgarca, İtalyanca, Azerice, Rusça, Kazakça, Kırgızca dillerindedir. Mektuplar el yazısı ve Osmanlıcadır. Diğerleri matbudur.
Fiziksel Özellikler : Ağırlıklı olarak kağıt olan evrak içerisinde az miktarda dijital malzeme bulunmaktadır.
Araştırma Araçları : İSAM’ın FileMaker programında hazırlamış olduğu katalog dışında önceden hazırlanmış bir liste, dizin veya katalog bulunmamaktadır.
YARDIMCI MATERYAL
Orijinallerin Mevcudiyeti : Orijinal belgelerin yanı sıra fotokopi ve dijital kopya malzeme de içermektedir.
Kopyaların Mevcudiyeti : Makale ve tezler dışında mektuplar ve kişisel evrakların başka yerde kopyaları bulunmamaktadır.
Tanımlamanın İlişkili Birimleri :
Yayın Notu : • Türkbilimde arayışlar: Timur Kocaoğlu armağanı / editör Aleyna Malkoç. -- İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2022.
• “Altın Orda ve varisleri” İkinci uluslararası konferansı = The Golden Horde Its Successors Second International Conference: Ayaz İshaki, Saadet Çağatay ve Tahir Çağatay’ın anılarına [Altın Orda ve Varisleri Uluslararası Konferansı (II: 2005: İstanbul)] / Koordinatör Timur Kocaoğlu. Ankara: Ayaz Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, 2005.
• Dede Korkut’un üçüncü elyazması: yeni soylamalar ve boylar (hikayeler) ile Türkmen Sahra nüshası / Yusuf Azmun; düzeltmeler Timur Kocaoğlu, Osman Fikri Sertkaya; genel yayın yönetmeni Gökbey Uluç. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2019.
• Karay: The Trakai dialect / Timur Kocaoğlu, Mykolas Firkovicius. Muenchen (München): Lincom Gmbh, 2006.
• Kurtuluş Savaşı’nın unutulmuş şairi Şerafettin Özdemir (1889-1922) toplu şiirleri / Şerafettin Özdemir, 1889-1922; hazırlaynlar Timur Kocaoğlu, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Akartürk Karahan. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2021.
• Milli Türkistan hürriyet davası: Milli Türkistan” mecmuasında bildirilgan fikirler / Baymirza Hayit; ed. Timur Kocaoğlu; yay. haz. Ömer Çakır. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2004.
• Sevgili güzel Hasine’m: Yüzbaşı Şerafettin’in eşine mektupları 1911-1922 / Şerafettin Bey, Yüzbaşı; hazırlayanlar Timur Kocaoğlu, Akartürk Karahan. Ankara: Cümle Yayınları, 2017.
• Türkistan’da yenilik hareketleri ve ihtilaller 1900-1924: Osman Hoca anısına incelemeler = Reform movements and revolutions in Turkistan 1900-1924: studies in honour of Osman Khoja / haz. Timur Kocaoğlu. Haarlem: SOTA, 2001.

NOTLAR
Notlar : Fon başlığı, koleksiyondan belirlenmiştir.
TANIMLAMA KONTROLÜ
Arşivcinin Notu : İSAM’a intikal ettiği gün itibariyle tanımlama çalışmalarına başlanmıştır.
Kurallar Teammüller : Herhangi bir tanımlama standardı kullanılmamıştır. Ancak, temel arşivcilik prensibi olan provenans prensibine bağlı kalınmıştır. Orjinal düzene kısmen bağlı kalınarak, oluşturulan tasnif şeması çerçevesinde yeni bir düzen kurulmuştur. Tanımlama fon, seri ve dosya düzeyindedir.
Tanımlama Tarihleri : Evrakın tanımlama ve düzenlemesi 23.09.2022 tarihinde Arşiv Uzmanı Neslihan Aracı Güler tarafından tamamlanmıştır.