İlahiyat Fakültelerinde Tamamlanan/Devam Eden Yüksek Lisans/Doktora Tezleri Bilgi Girişi

Tez künyenizin veri tabanımıza kaydedilebilmesi için bağlı bulunduğunuz enstitüye verdiğiniz tez öneri formuna enstitü yönetim kurulu tarafından verilen onay belgesi ya da enstitüye verilen danışman onaylı (imzalı) form gerekmektedir. Belgenizin dijitalini kutuphane@isam.org.tr adresine gönderebilirsiniz.