Bu veri tabanında toplam 28.409 adet mahkeme sicili ve arşiv defterine ait künye bilgisi yer almaktadır.

Defterler şu serilerden oluşmaktadır:

Kadı Sicilleri 23.041 İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici kadı sicilleri
Ruznamçeler 5.402 Muhtelif Defterler

Defterler, seri adlarına bağlı olarak listelenebileceği gibi defter adından da arama yapılabilir.