KOPYA İSTEK ŞARTLARI

Bir defterin tamamından yapılan kopya isteklerinde gerekli evraklar:
Çalışma konusunu ve talep edilen defterin künyesini belirten “TDV İSAM Başkanlığı’na” hitaben yazılmış bir dilekçe (e-posta ile gönderilebilir).

Tez çalışması yapanlardan ayrıca:
“TDV İSAM Başkanlığı’na” hitaplı ve imzalı, tez konusunu ve ihtiyaç duyulan defteri belirten danışman yazısı (taranıp e-posta ile gönderilebilir).e-posta: kutuphane@isam.org.tr
Tel: +90 0 216 474 0850 (1156-1160)
Fax: +90 0 216 474 0874