1 : 1 - 1 

:
Madde AdıABBÂS-ı SERVÂNÎ
Şahıs AdıAbbas Han b. Şeyh Ali b. Bayezid Servani [990 h./1582'den sonra m.]
Tanıtım CümlesiBâbürlü Hükümdarı Celâleddin Ekber Şah zamanında (1556-1605) yaşamış Afgan asıllı tarihçi.
KaynaklarEI.S.1; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: