1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBABA
Tanıtım CümlesiBazı mutasavvıflara, tarikat şeyhleriyle halifelerine veya meczuplara verilen bir unvan.
KaynaklarTECRİD.II.474.V.160.VII.377.XII.120; ERE.VI.17-22; ALAİ.II.48; İA.II. 165; EI.I.838; UİA.III.798-799; TA.V.6; PAKALIN.I.136; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: