1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÂDÎS b. HABBÛS
Şahıs AdıEbu Menad el-Muzaffer Badis b. Habbus b. Maksin es-Sanhaci [466 h./1073 m.]
Tanıtım CümlesiZîrîler hânedanının Gırnata hükümdarı (1038-1073).
KaynaklarİA.II.193; ZİRİKLİ.(II).40; Kam.İsl.I.248; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: