1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBAHÂÎLİK
Tanıtım Cümlesiİran'da Mirza Hüseyin Ali Nûri (ö. 1309/1892) tarafından kurulan ve görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslâm dairesinden çıkmış bulunan bir mezhep.
KaynaklarİA.I.16.II.163-165.179-180.223.VI.1021-1023.XI.479-481; EI.I.833-835. 846-847.911.915-18.IV.854.V.502; UİA.III.784-790.830-39.V.90-94.98- 102.XI.874; DEYLEMİ.3.37.42-56; ZİRİKLİ.IV.34.(V).17; DCR.124-125; ERE.II.299-308; VECDİ.II.5-16.375-381; Kam.İsl.I.375-76.399.IV.207; PAKALIN.I.133-136; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: