1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
Tanıtım Cümlesiİstanbul Eyüp'te Haliç kıyısında 1874-1877 yılları arasında inşa edilmiş ve günümüzde ortadan kalkmış bulunan bir Mevlevî tekkesi.
KaynaklarİSTA.IV.1855-1856; TA.V.58; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: