1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBAHÂEDDİN ZEKERİYYÂ
Şahıs AdıEbu Muhammed Ebü'l-Berekat Bahaeddin Bahaülhak Zekeriyya b. Vecihiddin b. Ali Kemaliddin es-Sühreverdi el-Mültani [661 veya 666 7 Safer h./1262 [?] veya 1267 28 Ekim m.]
Tanıtım CümlesiSühreverdiyye tarikatının Hindistan ve Pakistan'a yayılmasını sağlayan sûfî.
KaynaklarİA.II.224-225; EI.I.912; Kam.İsl.I.374; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: