1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÜDDÜ’l-ÂRİF
Şahıs AdıEbu Muhammed Kutbüddin İbn Seb'in Abdülhak b. İbrahim b. Muhammed el-Gafiki el-İşbili el-Mürsi er-Rakuti [669 h./1270 m.]
Tanıtım CümlesiEndülüslü filozof ve mutasavvıf İbn Seb‘în'in (ö. 669/1270) mantık, felsefe ve tasavvufa dair eseri.
KaynaklarİA.V.805-806; EI.III.922; SÜLEYMANİYE KTP. VEHBİ EF. nr. 883 (İfşaü'l- hikmeti'l-ilahiyye); M. ŞERAFEDDİN.SİCİLYA CEVAPLARI.İST.1934; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: