1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBUTLÂN
Tanıtım CümlesiBir ibadetin veya hukukî işlemin temeldeki bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle hükümsüz olması mânasında kullanılan fıkıh terimi.
KaynaklarKARAMAN.HUK.II.251.USUL.144; FİHR.78; KIF.148; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: