1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBUYRULDU
Tanıtım CümlesiOsmanlı diplomatiğinde yüksek rütbeli görevlilerin kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara gönderdikleri emirler için kullanılan bir terim.
KaynaklarPAKALIN.I.214.248-249; EI.I.1357; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: