1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCA‘FER el-HULDÎ
Şahıs AdıEbu Muhammed Ca'fer b. Muhammed b. Nusayr el-Havvas el-Huldi [348 h./959 m.]
Tanıtım Cümlesiİlk sûfîlerin menkıbelerini toplayıp yazması ve rivayet etmesiyle tanınan mutasavvıf.
KaynaklarT.EVLİYA.752; HİLYE.X.381; SÜLEMİ.435; KEVAKİB.II.24; ŞA'RANİ.I.118; S.SAFVE.II.2468; HUCVİRİ.260; KUŞEYRİ.167; ŞEZERAT.II.378; TARİHU BAĞDAD.VII.226; NEFAHAT.268; GAS.I.161; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: