1 : 1 - 1 

:
Madde AdıITTIRAD
Tanıtım CümlesiÖvülen veya yerilen kimseye ve soyuna ait isimlerin bir beyitte sıralanması anlamında bir edebî sanat.
KaynaklarKIF.905;TARİFAT.19; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: