1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLEBLÎ
Şahıs AdıEbu Ca'fer (Ebü'l-Abbas) Şihabüddin (Sadrüddin Efdalüddin) Ahmed b. Yusuf b. Ya'kub b. Ali el-Fihri el-Lebli en-Nahvi [691 Muharrem h./1292 Ocak m.]
Tanıtım CümlesiDil, hadis ve kıraat âlimi.
KaynaklarZİRİKLİ I 260 (sonrakinde yok); TERACİMÜ'l-MÜELLİFİN et-TUNİSİYYİN IV 202-206; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu
Yayın DurumuMadde EK CİLTTE yayımlanacaktır.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: