1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLAFIZ
Tanıtım CümlesiAnlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
KaynaklarMÜSELLEM.64; ML.VII.766; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: