1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLAKAP
Tanıtım CümlesiBir kimseye asıl adından ayrı olarak sonradan takılan ikinci ad; şeref pâyesi; halife ve sultanların hâkimiyet alâmeti.
KaynaklarEI.V.618-631; TA'RİFAT.129; KIF.II.1288; ALPASLAN.II.10 vd; HULASA 136; FETH.II.302.III.195.206; TEDRİB.II.289; İRŞADÜ's-SARİ.14; KARİ.241; BAİS.153.216; TARİFAT.83; ISTILAHLAR.95; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: