1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLEFF Ü NEŞR
Tanıtım CümlesiNesir veya nazım şeklindeki anlatımda önceden zikredilen unsurların her biriyle ilgili öğeler getirme anlamında bedî‘ sanatı.
KaynaklarFEF.431; NACİ.230; ML.VII.866; İTKAN.III.279-280; TA'RİFAT.129; KIF.II.1301; MMA; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: