1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLÂEDRÎ
Tanıtım CümlesiKime ait olduğu bilinmeyen nazım parçalarının altına "yazanı belli değil" anlamında konulan ibare.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: