1 : 1 - 1 

:
Madde AdıMÂ BA‘DE’t-TABÎA
Tanıtım CümlesiAristo'nun (ö. m.ö. 322) Metafizika'sının İslâm literatüründeki adı; varlık ve bilgi problemleriyle felsefenin bu problemleri inceleyen disiplini için kullanılan felsefe terimi.
KaynaklarEI.V.841-844; ERE.VIII.594-601; ELMALILI.VIII.5338; KZ.I.159-161; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: