1 : 1 - 1 

:
Madde AdıMA‘BED el-CÜHENÎ
Şahıs AdıMa'bed b. Abdillah b. Ukeym (Uleym Uveym Uveymir) el-Cüheni el-Basri [83 h./702 [?] m.]
Tanıtım CümlesiKaderiyye diye anılan hür irade düşüncesinin ilk temsilcilerinden.
KaynaklarEI.V.935-936; ZİRİKLİ.VIII.177 (VII) 264; MİLEL.I.30-47; TAŞKÖPRÜZADE.I.608; FARKLAR.21; Kam.İsl.I.650; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: