1 : 1 - 1 

:
Madde AdıMÂFERRÛHÎ
Şahıs AdıMufaddal b. Sa'd b. Hüseyin el-Maferruhi el-İsfahani [485 h./1092 ? m.]
KaynaklarEI.V.1157;MLF.XII.314;GAL.S.I.571 Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu
Yayın DurumuAnsiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: