1 : 1 - 1 

:
Madde Adıel-MAÂRİF (İbn Kuteybe’nin)
Şahıs AdıEbu Muhammed İbn Kuteybe Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineveri [276 h./889 m.]
Tanıtım Cümlesiİbn Kuteybe'nin (ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: