1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÖMER b. EBÛ REBÎA
Şahıs AdıEbü'l-Hattab (Ebu Hafs) İbn Ebi Rebia Ömer b. Abdillah b. Amr el-Mahzumi el-Kureşi [93 h./711- 712 m.]
Tanıtım CümlesiEmevî döneminin ünlü aşk şairi.
KaynaklarİA.IX.461; EI X 822-823; FERRUH.I.535; ZEYDAN.I.283; MLF.VII.294; ZİRİKLİ.V.211 (52); KALAY.141; ML.V.523; Kam.İsl.V.523; EGANİ.I.25; GAL.I.189; HİZANE I 238; Şİ'R ve'ş-ŞUARA.II.457-462; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: