Madde AdıÖMER b. EBÛ REBÎA
Şahıs Adı Ebü'l-Hattab (Ebu Hafs) İbn Ebi Rebia Ömer b. Abdillah b. Amr el-Mahzumi el-Kureşi
[93 h./711- 712 m.]
DİA TanıtımEmevî döneminin ünlü aşk şairi.
KaynaklarİA.IX.461; EI X 822-823; FERRUH.I.535; ZEYDAN.I.283; MLF.VII.294; ZİRİKLİ.V.211 (52); KALAY.141; ML.V.523; Kam.İsl.V.523; EGANİ.I.25; GAL.I.189; HİZANE I 238; Şİ'R ve'ş-ŞUARA.II.457-462;
Dokümantasyon dosyası var
Dosya formatı: PDF
DosyaGörüntüle  [5.1MB]
Ek Dosya1Görüntüle  [0.1MB]
Ek Dosya2Görüntüle  [0.1MB]
Ek Dosya3Görüntüle  [0.1MB]
Ek Dosya4Görüntüle  [0.2MB]
Ek Dosya5Görüntüle  [0.1MB]
Ek Dosya6Görüntüle  [0.0MB]