1 : 1 - 1 

:
Madde AdıOCAKLIK
Tanıtım CümlesiOsmanlı idarî ve malî teşkilâtında belirli bir tahsisat alanını ifade eden terim.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: