1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÖMER FERRUH
Şahıs AdıÖmer b. Abdirrahman b. Ömer Ferruh [1408 16 R.evvel h./1987 8 Kasım m.]
Tanıtım CümlesiArap dili ve edebiyatı, felsefe, tarih alanlarında eser yazan Beyrutlu âlim.
KaynaklarADNAN el-HATİB "Ömer Ferruh" MMLADm.LXIII/1 (Dımaşk 1408/1988) s. 112-160; ZEYLÜ'l-A'LAM 143-144; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: