1 : 1 - 1 

:
Madde AdıPAŞA LİVÂSI
Tanıtım CümlesiOsmanlı taşra teşkilâtında Rumeli beylerbeyiliğine tâbi bir sancak.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: