1 : 1 - 1 

:
Madde AdıPÂDİŞÂHÎ (sikke)
Tanıtım CümlesiSafevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para. (sikke)
KaynaklarİA.XI.281-282; PAKALIN.III.304; ML.XI.701; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: