1 : 1 - 1 

:
Madde Adı
Tanıtım CümlesiArap alfabesinin dördüncü harfi.
KaynaklarİA.X.1; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: