1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABAKĀTÜ’ş-ŞÂFİİYYETİ’l-KÜBRÂ (Sübkî’nin)
Şahıs AdıEbu Nasr Taceddin İbnü's-Sübki Abdülvehhab b. Ali b. Abdilkafi es-Sübki [771 h./1370 m.]
Tanıtım CümlesiTâceddin es-Sübkî'nin (ö. 771/1370) Şâfiî ulemâsına dair eseri.
KaynaklarKam.İsl.IV.469-470; KZ.II.1099; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: