1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ (İbnü’l-Mu’tezz’in)
Şahıs AdıEbü'l-Abbas İbnü'l-Mu'tez Abdullah b. Muhammed b. Ca'fer el-Abbasi [296 h./908 m.]
Tanıtım Cümlesiİbnü'l-Mu‘tezz'in (ö. 296/908) şair biyografilerine dair eseri.
KaynaklarKZ.II.1102; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: