1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABERÂNÎ
Şahıs AdıEbü'l-Kasım Müsnidüddünya Süleyman b. Ahmed b. Eyyub et-Taberani el-Lahmi eş-Şami [360 29 Zilkade h./971 23 Eylül m.]
Tanıtım CümlesiMu‘cemleriyle tanınan hadis hâfızı.
KaynaklarT. HANABİLE.II.49; GAYE.I.311; MLF.IV.253; TEZKİRE.III.912-917; GASA I 317-320; ZİRİKLİ.III.181; M. FİLİSTİNİYYE.II.584-586; Kam.İsl. IV 455; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: