1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABERSÎ
Şahıs AdıEbu Ali Eminüddin (Eminülislam) Fazl b. Hasan b. Fazl et-Tabersi Meşhedi Radavi Sebzevari [548 10 Zilhicce h./1154 26 Şubat m.]
Tanıtım CümlesiDöneminde İmâmiyye Şîası'nın önde gelen müfessir, fakih ve âlimlerinden.
KaynaklarMÜFESSİRUN.II.99-144; GAL.S.I.708; ZİRİKLİ.V.352-353.(148); Kam.İsl.IV.457-458; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: