1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABİAT
Tanıtım CümlesiYaratılış, seciye, bir varlığın aslî yapısı, maddî dünya anlamında bir terim.
KaynaklarTARİFAT.94; ELMALILI.2244; KİNDİ.165.179; UİA.XIV-I.323-329; TEHAFÜT.234-238; KIF.II.908-911; RESAİL.II.63-66; ML.XI.821; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: